Funkcja pozwala dodać adres e-mail do czarnej listy, co wykluczy ten adres przy każdej kolejne wysyłce. Funkcja przyjmuje dodatkowe parametry. Zapytanie należy kierować na adres podany w dokumentacji za pośrednictwem metody POST

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
account Nazwa konta SMTP tak
email Adres e-mail który zostanie dodany tak
reason Powód dodania do czarnej listy tak

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data: tablica z rezultatem zwróconym przez serwer
        account konto SMTP do którego dodano e-mail
        email adres e-mail dodany do bazy
        source źródło dodania wpisu
        reason powód dodania wpisu
        comment komentarz do wpisu
        created_at data dodania do bazy danych
        updated_at data ostatniej modyfikacji
        id unikalny identyfikator wpisu

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny