Funkcja pozwala sprawdzić czy zadany adres e-mail znajduję się na czarnej liście oraz to z jakiego powodu na nią trafił. Funkcja przyjmuje dodatkowy parametr. Zapytanie należy kierować na adres url podany poniżej przy użyciu metody GET.

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
adres e-mail Przekazywany bezpośrednio jako element składowy adresu url tak

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data: tablica z rezultatem zwróconym przez serwer
        account konto SMTP
        email adres e-mail dodanego konta
        source źródło pochodzenia błędu
        reason powód dodania do czarnej listy
        comment komentarz określający powód błędu
        created_at data dodania do czarnej listy
        updated_at data ostatniej modyfikacji wpisu
        id unikalny numer konta SMTP

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny