Funkcja umożliwia pobranie listy powodów odrzuceń na czarnej liście adresów e-mail, nie przyjmuje ona dodatkowych parametrów. Zapytanie należy kierować na adres podany poniżej przy użyciu metody GET:

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Metoda nie przyjmuje dodatkowych parametrów.

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data tablica z rezultatem zwróconym przez serwer

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny