Funkcja pozwala określić czy adres e-mail jest zarejestrowany w jednym z serwisów z tymczasowymi adresami e-mail ( tj. YopMail )

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
adres e-mail Przekazywany bezpośrednio jako element składowy adresu url tak

Wynik zapytania:

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data: dane zwrotne
    isTmp czy wiadomość jest tymczasowa

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny