Funkcja pozwala usunąć adres e-mail z czarnej listy, przyjmuje ona jeden dodatkowy parametr. Zapytanie należy kierować na adres url podany poniżej za pośrednictwem metody DELETE.

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
adres e-mail Przekazywany bezpośrednio jako element składowy adresu url tak

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny