Funkcja pozwala pobrać listę adresów zablokowanych ( czarną listę ) do których nie będą kierowane wiadomości e-mail, przyjmuje ona dodatkowe parametry. Zapytanie należy kierować na adres podany poniżej za pośrednictwem metody GET.

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
offset Numer strony tak
limit Ilość rezultatów na stronę tak
sort Pole po którym odbędzie się sortowanie, możliwe jest sortowanie wg. pól: source, reason, created_at, updated_at nie
filter Dodatkowe filtrowanie wg. pól
account – nazwa konta smtp
email – adres e-mail
source – źródło dodania
oraz inne…
nie

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
number_of_elements ogólna ilość elementów w zapytaniu
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data: tablica z rezultatem zwróconym przez serwer
    account konto SMTP
    email adres e-mail dodanego konta
    source źródło pochodzenia błędu
    reason powód dodania do czarnej listy
    comment komentarz określający powód błędu
    created_at data dodania do czarnej listy
    updated_at data ostatniej modyfikacji wpisu
    id unikalny numer konta SMTP

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny