Aby ustrzec się przed  kradzieżą danych lub przejęciem kontroli nad kontami SMTP warto przestrzegać kilku prostych kroków.

1 ) Nie udostępniaj osobom trzecim hasła oraz loginu do panelu EmailLabs

2 ) Nie podawaj kluczy AppKey oraz SecretKey osobom trzecim

3 ) Jeżeli tylko to możliwe zawsze używaj protokołu HTTPS. Używanie tego połączenia zapobiega podsłuchom oraz w konsekwencji przejęciu danych

4 ) Nie kieruj zapytań na adres inny niż:

5 ) W razie jakichkolwiek nieprawidłowości kontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta: