Funkcja umożliwia pobranie otwarć wiadomości e-mail przez uzytkowników, przyjmuje ona dodatkowe parametry. Zapytanie należy wysłać metodą GET na wskazany poniżej adres.

 

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
offset Numer strony tak
limit Ilość rezultatów na stronę tak
sort Pole po którym odbędzie się sortowanie, możliwe jest sortowanie wg. pól: msgid, date, to, created_at, updated_at nie
filter Dodatkowe filtrowanie wg. pól
to – do kogo została wysłana wiadomość
msgid – id wiadomości
created_at – data utworzenia wpisu
oraz inne…
nie

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
number_of_elements ogólna ilość elementów w zapytaniu
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data: tablica z rezultatem zwróconym przez serwer
    msgid unikalny numer wiadomości
    date data kliknięcia w linik
    to adresat wiadomości
    user konto SMTP z którego wysłano wiadomości
    link link z wiadomości e-mail który został kliknięty
    ip z którego wyszło zapytanie
    os system operacyjny użytkownika klikającego w link
    created_at data utworzenia wpisu w bazie danych
    updated_at data ostatniej modyfikacji wpisu
    id identyfikator wpisu
    tags tagi dodane do wiadomości

 

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny