Czym jest DKIM?

Przeczytaj artykuł tutaj.

Jak ustawić DKIM?

Ustawienia na Twoim serwerze:

Aby poprawnie skonfigurować DKIM dla swojej domeny, należy w usłudze DNS dodać następujący rekord:

Niektórzy providerzy wymagają aby adresy „emaillabs._domainkey.domena.pl.” oraz „emaillabs._domainkey.emaillabs.net.pl.” były zapisywane bez kropki na końcu

gdzie domena.pl to nazwa Twojej domeny.

Ustawienia w Panelu EmailLabs:

W polu „Podaj własną domenę” należy wpisać domenę, z której będą wysyłane wiadomości email. Jednak gdy wysyłka kierowana jest przez większą ilość adresów wybierz opcję: „Pobierz dynamicznie z pola FROM” nazwa domeny będzie wtedy pobierana automatycznie z nadawcy wiadomości e-mail.

Dla zwiększenia skuteczności autoryzacji przez zewnętrzne serwery, zalecane jest samodzielne podanie domeny w polu „Podaj własną domenę”.