Czym jest feedback loop?

Feedback loop jest usługą dostarczaną przez providerów skrzynek pocztowych, pozwalających monitorować zgłoszenia nadużyć odnośnie wysyłanych wiadomości. Obecnie EmailLabs zapewnia wsparcie dla trzech największych serwisów e-mailowych: Yahoo, Hotmail oraz AOL. Pracujemy również nad implementacją raportów GMail.

Jak monitorować zgłoszenia?

Podstawowe informacje odnośnie zgłoszenia nadużyć, można znaleźć na wykresie tuż po zalogowaniu do panelu EmailLabs. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Raporty > Raport feedback loop, aplikacja umożliwia uszczegółowienie raportów poprzez podział na następujące statusy:
Abuse – oznacza nadużycie np. użytkownik uznał wiadomość za SPAM
Fraud – uznane za próbę oszustwa.
Miscategorized – bez kategorii
Not-spam – wiadomość oznaczona jako „nie SPAM”
Opt-out – użytkownik nie wyraża zgody na dalszy marketing ( główne USA )
Opt-out-list – użytkownik znajduje się na liście nie wyrażających zgody na marketing ( głównie USA )
Virus – wiadomość zainfekowana
Other – inne

Używając aplikacji Raporty > Mail oraz Raport > Raport aktywności, można sprawdzić dokładnie jaka wiadomość została zgłoszona oraz jaki status został zwrócony a także datę zgłoszenia nadużycia.

Dla kont ze spersonalizowanym kluczem DKIM wymagana jest osobna konfiguracja dla poczty Yahoo. Ustawienia feedback loop dla Yahoo