Artykuł przeznaczony jest dla osób posiadających spersonalizowany klucz DKIM

Jak skonfigurować usługę Yahoo Feedback Loop
1) Jeżeli nie posiadasz konta Yahoo należy je utworzyć.
2) Wejdź na stronę: feedbackloop.yahoo.net
3) Wypełnij formularz następującymi danymi:
a) Domain – Domena zapisana w kluczu DKIM jako D
b) Selector – Selektor klucza DKIM ( emaillabs )
c) Send Feedback to: – Adres na jaki zostaną wysłane raporty ( yahoo@feedbackloop.emaillabs.net.pl )
d) Confirmation Email: – Adres e-mail na jaki zostanie wysłana prośba o potwierdzenie

Musisz posiadać dostęp do skrzynki: abuse@twojadmoena lub postmaster@twojadmoena

4) Na wybrany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem potwierdzającym.
5) Po kliknięciu w link po pewnym czasie usługa zostanie aktywowana.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w konfiguracji usługi Feedback Loop skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bok@emaillabs.pl