Poniższa dokumentacja jest już nieaktualna kliknij w link poniżej aby przejść do aktualnej dokumentacji.
Przejdź do dokumentacji API >>>

Funkcja umożliwia wysyłanie wiadomości. Zapytanie należy kierować na podany poniżej adres przy użyciu metody POST:

Adres URL:

Metoda:

Wywołanie:

 

Parametry:

Parametr Opis Wymagalność
to Adres e-mail odbiorcy wiadomości e-mail ( w formie tablicy ) tak
smtp_account Konto SMTP przez które chcesz wysłać wiadomość tak
subject Temat wiadomości ( max. 128 znaków ) tak
html Wiadomość w formacie HTML tak*
text Wiadomość w formacie tekstowym tak**
from Adres e-mail nadawcy wiadomości tak
from_name Wyświetlana nazwa nadawcy wiadomości ( max. 128 znaków ) nie
headers Dodatkowe nagłówki w formie tablicy jako nazwa_nagłówka => wartość nie
cc Adres e-mail na który zostanie wysłana kopia wiadomości nie
cc_name Nazwa odbiorcy wiadomości ( max. 128 znaków ) nie
bcc Adres e-mail na który zostanie wysłana kopia wiadomości ( ukryty adres ) nie
bcc_name Nazwa odbiorcy wiadomości ( max. 128 znaków ) nie
reply_to Adres e-mail „odpowiedź do” nie
tags Tagi wiadomości w formie tablicy ( razem max. 128 znaków ) nie
files Załączniki jakie mają zostać dodane do pliku w formie tablicy nie
    files > name Nazwa pliku nie
    files > mime Typ pliku w formie rfc2045 nie
    files > content Zawartość pliku zakodowana w base64 nie
    files > inline Umożliwia osadzenie obrazka w treści wiadomości HTML ( obrazek powinien zawierać następującą notyfikację <img src=”cid:nazwa_pliku”/> ) nie

* – wymagane jeżeli nie występuje parametr text

** – wymagane jeżeli nie występuje parametr html, w przypadku wystąpienia obu parametrów text zostanie ustawione jako wiadomość alternatywna

Wynik zapytania:

 

Zwrócone parametry:

Parametr Opis
code status zwrócony przez serwer w formie numerycznej
status status zwrócony przez serwer w formie tekstowej
message wiadomość z serwera w formie tekstowej
data W przypadku odpowiedzi poprawnej zwraca dane w formacie adres_email :: nadane_message_id ( każdy adres email otrzymuje indywidualny message_id ), w przypadku wystąpienia błędu zawarte będą błędy zwrócone przez serwer.

Przykłady użycia:

Jeżeli masz problem z SSL-em dodaj poniższe linijki

Wkrótce dostępny
Wkrótce dostępny