Tak, W EmailLabs można utworzyć wiele kont użytkowników, przypisać im osobne loginy i hasła. Dodatkowo, administrator może również przypisać do każdego z użytkowników odpowiednie prawa. Możemy np. dać naszym użytkownikom dostęp do statystyk, lecz zablokować im dostęp do ustawień aplikacji.

UWAGA!

Opcja tworzenia wielu kont użytkowników dostępna jest w Pakiecie Plus.