Szczegółowe logi każdej wysłanej wiadomości przechowywane są w EmailLabs przez 7 dni w Pakiecie FREEMIUM i 15 dni w Pakiecie BASIC, PLUS, PRO i ENTERPRISE.

UWAGA!

Istnieje możliwość przedłużenia okresu przechowywania logów aktywności. Aby poznać ofertę skontaktuj się ze swoim opiekunem biznesowym.