W EmailLabs SPF jest domyślnie włączony i nie ma możliwości wyłączenia go. Zalecamy aby dodać odpowiedni wpis w rekordzie TXT w DNS.

Uwaga!

Aby poprawnie skonfigurować SPF, dodaj w rekordzie TXT w DNS następujący wpis:

include:_spf.emaillabs.net.pl