Płatny pakiet jest podłączany na czas nieokreślony. Klient w każdej chwili może zrezygnować z dodatkowych funkcjonalności. Wówczas odpowiednie zgłoszenie musi wysłać na bok@emaillabs.pl. Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym nastąpiło wypowiedzenie.