Jeśli przy próbie połączenia z serwerem EmailLabs otrzymujesz informację o błędzie: Operacja nie powiodła się. Odpowiedź serwera: 5.7.1 : Relay access denied to najprawdopodobniej podałeś nieprawidłowe dane logowania. Warto sprawdzić, czy w polu hasło lub login nie występują literówki lub puste spacje.