Tak, EmailLabs można zintegrować z dowolną liczbą aplikacji generujących wysyłkę wiadomości e-mail. Nie ma potrzeby tworzenia osobnych kont, lub kupowania osobnych pakietów dla każdej aplikacji. Zalecamy jednak rozdzielenie ruchu transakcyjnego od marketingowego.