W tej zakładce możesz edytować swoje dane: imię, nazwisko, hasło do logowania do panelu analitycznego, adres email, zezwalać na logowanie oraz nadawać uprawnienia administratora.

Uwaga!

Zmiana hasła, spowoduje zmianę hasła do zalogowania do Panelu Analitycznego EmailLabs. Nie jest to równoznaczne ze zmianą hasła do integracji SMTP. Zobacz jak zmienić hasło do integracji SMTP >>