W panelu EmailLabs znajdziemy dodatkową opcję konfiguracji ustawień konta tzw. „Ustawienia ogólne”. Pozwala ona użytkownikom, w zależności od posiadanego pakietu, m.in. określić czas przechowywania wpisów na czarnej liście czy ograniczyć dostęp do panelu po adresie IP. Wszelkie zmiany w ustawieniach ogólnych obejmują całe konto, bez podziału na subkonta SMTP.  Zakładka dostępna jest po zalogowaniu się do konta i przejściu do Administrator>Ustawienia ogólne.

W zależności od posiadanego pakietu, „Ustawienia ogólne” mogą mieć mniej lub więcej opcji.

Ustawienia dostępne dla użytkowników wszystkich pakietów

Jest to zakres działania czarnej listy. Wyróżniamy dwie opcje:

  • Czarna lista z podziałem na SMTP (ustawienie domyślne) – tworzenie oddzielnej, niezależnej czarnej listy na poszczególnych subkontach SMTP;
  • Czarna lista dla całego panelu – tworzenie jednej wspólnej czarnej listy dla wszystkich subkont SMTP

ustawienia-czarnej-listy

Dotyczy ustawienia długości przechowywania wpisów na czarnej liście. Wyróżniamy dwie opcje:

  • Nie usuwaj wpisów (ustawienie domyślne) – wszystkie adresy znajdujące się na czarnej liście będą dostępne bezterminowo w panelu,
  • od 1 do 6 miesięcy – wpisy zostaną usunięte z czarnej liście po określonym, wybranym czasie (1-6 miesięcy).

waznosc-wpisow-na-czarnej-liscie

Określa po ilu twardych odbiciach ( Hardbounce ) adres email zostanie zablokowany podczas kolejnej próby wysyłki. Zakres obejmuje:

  • od 1 do 3 odbić – w zależności od wybranej opcji adres Email może być zablokowany po 1, 2 lub 3 odbiciach.. Domyślnie po uzyskaniu 1 twardego odbicia adres jest blokowany w panelu (tj. dopisywany do czarnej listy).

Pamiętaj, że ustawiona liczba odbić dotyczy wyłącznie uruchomienia mechanizmu jego blokady. Oznacza to, że pomimo ustawienia 2 lub 3 odbić adres i tak zostanie zapisany po 1 obiciu na Czarnej Liście.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ustawienia dostępne tylko dla użytkowników wyższych pakietów tj. PRO oraz Enterprise

 

Ograniczenie możliwości logowania wyłącznie po określonych w ustawieniach adresach IP.

logowanie-do-panelu-po-ip

Ograniczenie połączeń do API dla adresów IP określonych w ustawieniach.

dostep-do-api-po-ip

Pozwala na wysyłkę reportów dostarczalności na wskazany w ustawieniach adres Email. Raporty zawierają wyniki wysyłek z dnia poprzedniego dla wszystkich subkont SMTP i uwzględniają informacje na temat uzyskanych statusów wiadomości. Dokument generowany jest każdego dnia po północy.

alerty-dostarczalnosci

Przykładowy Raport dostarczalności:

raport-dostarczalnosci