W panelu znajdziesz informacje na temat wszystkich użytkowników korzystających z wybranego sub-konta i konta. Możesz edytować ich ustawienia i nadawać im uprawnienia.

Szukaj

Pozwala wyszukać użytkownika wg poniższych parametrów:

 

Od/do Podaj okres, w którym utworzono szukanego użytkownika
Wpisz kawałek szukanej nazwy Podaj frazę, która pomoże Ci znaleźć użytkownika

Lista

Lista użytkowników danego konta.

Login Login użytkownika
Adres e-mail Adres e-mail użytkownika
Imię i nazwisko Imię i nazwisko użytkownika
Data utworzenia Data dodania użytkownika
Akcje Pozwala na edycję danych użytkownika.
Po kliknięciu w „Akcje” otworzy się nowe okno, w którym możemy zmienić imię, nazwisko, hasło, e-mail oraz:

Czy może się logować? – możliwość zablokowania logowania danego użytkownika

Uprawnienia – Wybierz uprawnienia danego użytkownika

Uprawnienia

Administrator – Użytkownik posiada pełen dostęp do wszystkich funkcji dostępnych w Panelu Analitycznym, w tym do zakładki Administrator.

Po odznaczeniu opcji Administrator, pojawią się kolejne możliwości do wyboru: Dostęp do czarnej listy, Dostęp do rozliczeń oraz Zarządzanie VPS

Dostęp do czarnej listy – zaznacz opcję, jeśli chcesz aby użytkownik posiadał dostęp do czarnej listy.

Dostęp do rozliczeń – zaznacz opcję, jeśli chcesz aby użytkownik posiadał dostęp do rozliczeń

Zarządzanie VPS – zaznacz opcję aby nadać użytkownikowi wybrane uprawnienia dla poszczególnych kont SMTP w usłudze EmailLabs. Funkcja daje możliwość zablokowania dostępu do wybranych funkcji i kont SMTP.

Zarządzanie VPS

Po zaznaczeniu opcji Zarządzanie VPS pojawi się lista kont SMTP oraz możliwość nadania uprawnień związanych z każdym z kont SMTP. Posiadamy 3 opcje do wyboru:

Brak – użytkownik nie ma dostępu do danego konta SMTP. W tym wypadku, użytkownik nie będzie mógł przeglądać Dasbordu, Raportów, opcji Administratora oraz Kont SMTP.

Odczyt – Użytkownik będzie mógł przeglądać Dashbord i Raporty. Nie będzie jednak posiadał możliwości zmian ustawień SMTP oraz dostępu do opcji Administratora.

Zapis – Użytkownik będzie posiadał dostęp do wszystkich funkcji w Panelu EmailLabs, za wyjątkiem dostępu do opcji Administratora.