Czym jest autoryzacja ip?

Pozwala ograniczyć dostęp do serwera SMTP dla jednego adresu ip lub grupy serwerów, takie rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo wysyłki wiadomości, ponieważ nawet w razie wycieku hasła do serwera SMTP, połączenie będzie ograniczenie dla konkretnych serwerów.

Jak ustawić autoryzację ip?

W aplikacji “Autoryzacja IP” należy zaznaczyć opcję “Włączony”, następnie dodać adres ip, lub zakres zakresów ip po czym ustawić opcję „” na „Tak”.