Czym jest Footer?

Footer to stopka (podpis) wiadomości email.

Jak ustawić Footer?

Aby włączyć Footer, ustaw opcję włącz w aplikacji Footer w ustawieniach SMTP. Aplikacja ta umożliwia ustawienie dwóch opcji: HTML i Tekst.

Opcja HTML – Stopka umieszczona w polu  HTML zostanie doklejona do wiadomości email w formacie HTML.

Opcja Tekst – Stopka umieszczona w polu Tekst zostanie doklejona do wiadomości email w formacie tekstowym.