Czym są nagłówki?

Nagłówki określają dodatkowe parametry wiadomości e-mail, przekazywane do serwera odbiorcy. Mogą one pomagać w interpretacji wiadomości jako nie-spam. Obecne aplikacja pozwala określić typ wysyłki, co pozwala zaklasyfikować providerowi poczty z jaką wiadomością ma do czynienia.

 

Jak ustawić nagłówki?

W aplikacji „Nagłówki” należy zaznaczyć opcję „Włączony”, po czym określić rodzaj wysyłki:

Brak typu – nie zostanie dodany nagłówek „precedence”
Wysyłka transakcyjna „list” – jest to wiadomość kierowana wyłącznie do danego użytkownika np. wiadomość potwierdzająca rejestrację, przypomnienie hasła
Wysyłka marketingowa „bulk” – jest to wiadomość kierowana do wielu odbiorców jednocześnie np. newsletter, oferta sprzedażowa