Czym jest SPF?

Przeczytaj artykuł tutaj.

Jak ustawić SPF?

W EmailLabs SPF jest domyślnie włączony i nie ma możliwości wyłączenia go. Zalecamy jednak aby dodać odpowiedni wpis w rekordzie TXT w DNS.

Uwaga!

Aby poprawnie skonfigurować SPF, dodaj w rekordzie TXT w DNS następujący wpis:

  1. Klient nie posiada jeszcze rekordu SPF: wtedy należy wprowadzić cały poniższy rekord:
    v=spf1 mx a include:_spf.emaillabs.net.pl ~all
  2. Klient posiada już rekord SPF należący do innej usługi: klient musi jedynie wprowadzić do już istniejącego rekordu nasz wpis SPF przedstawiony poniżej: include:_spf.emaillabs.net.pl