Czym jest usubscribe?

Aplikacja unsubscribe umożliwia użytkownikom stworzenie prostej strony wypisania się z newslettera.

Jak ustawić unsubscribe?

Aby ustawić unsubscribe należy zaznaczyć pole „włączony”, a następnie uzupełnić pole „informacja o wypisaniu się”, gdzie powinniśmy umieścić stosowną informację o przeprowadzonym procesie wyrejestrowania użytkownika z newslettera. Następnie należy uzupełnić pole „tytuł przycisku”, które ukaże się jako nazwa przycisku do wypisania z newslettera. „Tekst z podziękowaniem”, to informacja, która użytkownik otrzyma po wyrejestrowaniu się z newslettera.

Istnieje również możliwość przekierowania akcji unsubscribe na wskazany adres url, wystarczy w sekcji Rodzaj wypisu wybrać opjcę: „Przekierowanie na wskazaną stronę + dodanie do czarnej listy” a następnie uzupełnić pole „Adres przekierowania”. Po ustawieniu wyżej opisanej opcji przebieg unsubscribe wygląda następująco:
Po kliknięciu w przycisk unsubscribe użytkownik zostaje przekierowany na stronę EmailLabs gdzie jego e-mail dodawany jest do czarnej listy. Następnie dokonywane jest przekierowanie na wskazany adres wraz z parametrem _GET „ul” pod którym kryje się zakodowany w Base64 następujący ciąg znaków: message_id|e-mail|nazwa_konta_smtp

Po odkodowaniu części „ul”

 

Dodatkowo do wiadomości e-mail należy dodać: