Czym jest UTM?

Opcja ta dodaje do łączy występujących w wiadomości e-mail parametry pozwalające śledzić ruch za pomocą Google Analytics dzięki czemu możliwe jest monitorowanie takich zachowań jak:

  • Sprzedaży w sklepie
  • Rejestracji użytkownika
  • Śledzenia najczęściej klikanych fraz w mailingu

Jak ustawić UTM?

W aplikacji “UTM” należy zaznaczyć opcję “Włączony”, domyślne ustawienia UTM zostaną od razu włączone w wysyłanych przez Ciebie wiadomościach. Możesz jednak dokonywać personalizacji ustawień, poprzez dodanie odpowiednich reguł.