Zakładka Dashboard jest pierwszą zakładką widoczną po zalogowaniu do konta użytkownika. Przedstawia ona ogólne dane statystyczne na temat zrealizowanych wysyłek z wybranego subkonta (SMTP). Dane te są dostępne dla użytkowników bezterminowo, od początku współpracy z Emaillabs.

Na Dashboardzie możemy wyróżnić następujące elementy:

  • liczba e-maili
  • statusy e-maili  w tym miesiącu 
  • reputacja Twojego SMTP
  • statystyka.
emaillabs-dashboard

Liczba e-maili

Przedstawia liczbę wiadomości wysłaną z danego serwera SMTP z podziałem na okres czasowy: dzisiaj, wczoraj, w tym miesiącu i w poprzednim miesiącu.

Statusy e-mail w tym miesiącu

Prezentowana liczba najpopularniejszych statusów wiadomości na podstawie wybranego zakresu czasowego.

Reputacja Twojego SMTP

Wskaźnik przedstawia poziom reputacji serwera, z którego realizowane są wysyłki wiadomości email. Na jego wynik składają się wszystkie statusy wiadomości, jakie zwracają serwery odbiorcze od początku korzystania z Emaillabs. Reputacja SMTP dotyczy wyłącznie wysyłek z infrastruktury EL, nie jest to reputacja widziana przez lokalnych czy globalnych providerów pocztowych.

Każdy użytkownik po założeniu konta EmailLabs posiada „Reputację Twojego SMTP” na poziomie 50/100.

Statystyka

Wykres prezentuje w czasie rzeczywistym wynik zrealizowanych kampanii mailowych. Domyślnie, po zalogowaniu do panelu, widoczne są dane z ostatnich 48h. Aby sprawdzić statystyki oraz statusy wiadomości z interesującego nas okresu, należy wybrać odpowiedni zakres dat. Możliwe jest też podejrzenie wyników dla poszczególnych statusów po zaznaczeniu odpowiedniego boxa – opis każdego statusu wiadomości dostępny jest TUTAJ.

Dane Statystyczne na wykresie są dostępne dla użytkowników bezterminowo. Wyróżniamy jednak trójpodział dostępności danych wiadomości w zależności od tego, kiedy zostaną one wysłane:

  • godzinowe dane wiadomości – dostępne do 14 dni od momentu wysyłki,
  • dzienne dane wiadomości – dostępne od 15 do 60 dni od momentu wysyłki,
  • miesięczne dane wiadomości –  dostępne po 60 dniach od momentu wysyłki.

W celu analizy poszczególnych logów wiadomości zapraszamy do zakładki Raporty>Mail.