Zakładka prezentuje listę aktywnych kont dostępnych dla zalogowanego użytkownika.

Lista

Jest to tabela zawierająca informacje dotyczące poszczególnych kont SMTP.

Login – nazwa konta SMTP, login do integracji SMTP

Wyświetlana nazwa – możliwość ustawienia nazwy konta, która będzie widoczna w górnej zakładce w Panelu EmailLabs. W przypadku posiadania większej liczby kont SMTP, opcja umożliwi łatwiejszą segregację i identyfikację kont SMTP.

Typ – informacja o tym czy dane subkonto korzysta ze współdzielonego, czy dedykowanego IP.

Akcje – Zmiana hasła i ustawienia aplikacji na wybranym przez Ciebie koncie.

Uwaga!

Zmiana hasła spowoduje zmianę hasła do integracji SMTP. Jest to hasło, którego używamy podczas integracji usługi EmailLabs z własnym systemem lub aplikacją. Nie jest to równoznaczne z utworzeniem nowego hasła do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs.  Zobacz jak zmienić hasło do logowania do Panelu Analitycznego EmailLabs >>