Pozwala sprawdzić, którzy użytkownicy zostali dodani do listy zablokowanych adresów.

W celu dbania o Twoją reputację, usługa automatycznie dodaje do listy adresy, które wykazały twarde odbicie. Można również samodzielnie dodawać użytkowników przez API lub Panel.

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez Panel

Aby dodać adres do czarnej listy przez Panel, należy kliknąć przycisk „dodaj” (znajdujący się po prawej stronie ekranu), a następnie podać adres e-mail, oraz powód dodania do listy.

Dodawanie adresu e-mail do czarnej listy przez API

Zobacz jak dodać adres e-mail do czarnej listy przez API >>

Ustawienia czarnej listy

Aby dokonać zmian w ustawieniach czarnej listy wejdź w zakładkę „Administrator” –> „Ustawienia ogólne”

Zobacz jak dokonać zmian w ustawieniach czarnej listy >>

Istnieje możliwość ustawienia czarnej listy na dwa sposoby:

– w tym ustawieniu każde konto smtp posiada własną listę adresów odrzucanych przy wysyłce (to ustawienie jest domyślne).

w tym przypadku wszystkie wpisy obowiązują globalnie, bez podziału na konta smtp.

Szukaj
Pozwala przeszukać logi wg poniższych kryteriów:

Parametr Opis
Od/do Wybierz przedział czasowy, dla którego wyświetlisz adresy dodane do czarnej listy.
Wpisz mail Wpisz adres e-mail i sprawdź, czy znajduje się na czarnej liście

Lista

Jest to spis adresów znajdujących się na czarnej liście. Oto poszczególne kolumny w tabeli:

Parametr Opis
Powód Powód dla którego adres został dodany do czarnej listy.
Czas utworzenia Informacja kiedy odbiorca został dodany.
Email Adres e-mail dodany do czarnej listy.
Komentarz Szczegółowe informacje dotyczące powodu dodania adresu do czarnej listy.
Akcje Pozwala edytować lub usunąć wpis.

Eksport Czarnej listy

Posiadacze Dedykowanego Adresu IP mają możliwość eksportowania czarnej listy do pliku CSV. Zalecamy regularne eksporty listy i czyszczenie własnych baz z nieaktywnych adresatów.

Zobacz, jak wyeksportować Czarną listę do pliku CSV >>

Uwaga!

Czarną listę można również pobrać po API. Opcja ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników EmailLabs. Zobacz jak pobrać Czarną listę po API >>