Czym jest feedback loop?

Feedback loop jest usługą dostarczaną przez providerów skrzynek pocztowych, pozwalających monitorować zgłoszenia nadużyć odnośnie wysyłanych wiadomości. EmailLabs zapewnia wsparcie dla pięciu największych serwisów e-mailowych: Yahoo, Hotmail, WP, O2 oraz AOL.

Jak monitorować zgłoszenia?

Podstawowe informacje odnośnie zgłoszenia nadużyć, można znaleźć na wykresie tuż po zalogowaniu do panelu EmailLabs. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w zakładce: Raporty > Raport feedback loop, aplikacja umożliwia uszczegółowienie raportów poprzez podział na następujące statusy:
Abuse – oznacza nadużycie np. użytkownik uznał wiadomość za SPAM
Fraud – uznane za próbę oszustwa.
Miscategorized – bez kategorii
Not-spam – wiadomość oznaczona jako „nie SPAM”
Opt-out – użytkownik nie wyraża zgody na dalszy marketing ( główne USA )
Opt-out-list – użytkownik znajduje się na liście nie wyrażających zgody na marketing ( głównie USA )
Virus – wiadomość zainfekowana
Other – inne

Używając aplikacji Raporty > Raport aktywności, można sprawdzić dokładnie jaka wiadomość została zgłoszona oraz jaki status został zwrócony a także datę zgłoszenia nadużycia.

Dla kont ze spersonalizowanym kluczem DKIM wymagana jest osobna konfiguracja dla poczty Yahoo. Ustawienia feedback loop dla Yahoo