Pozwala sprawdzić status zamówień eksportów czarnej listy, oraz pobrać gotowe już raporty.

Aby przejść do listy eksportów, z poziomu czarnej listy kliknij przycisk „Lista eksportów”

Dodawanie eksportu czarnej listy – Aby dodać nowe polecenie eksportu czarnej listy kliknij w przycisk „Eksport”

Szukaj

Pozwala przeszukać listę wg poniższych kryteriów:

Parametr Opis
Od/do Wybierz przedział czasowy, dla którego wyświetlisz adresy dodane do czarnej listy.

Lista

Jest to spis zamówionych eksportów czarnej listy:

Parametr Opis
Konto Konto smtp z którego będzie odbywał się eksport czarnej listy
Czas utworzenia Informacja kiedy odbiorca został dodany
Plik wygasa dnia Data wygaśnięcia pliku
Źródło Źródło dodania adresów do czarnej listy
Status Aktualny stan pliku