Czym jest SPF?

SPF (Sender Policy Framework) – to zabezpieczenie serwerów poczty przychodzącej, przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. SPF został stworzony aby ograniczyć ilość wiadomości spam.

Jak działa SPF?

Serwer zabezpieczony przez SPF sprawdza w systemie DNS czy wysłana wiadomość pochodzi z serwera, który jest uprawniony do wysyłki wiadomości z danej domeny. Jeżeli tak, to poczta jest przyjmowana. Natomiast jeśli adres IP lub adres domenowy serwera przekazującego e-mail nie jest uprawniony do wysyłania maili z danej domeny, mail nie jest przyjmowany. Dzięki temu wiadomości wysyłane przez spamerów podszywających się pod cudze adresy e-mail lub przez wirusy typu Mydoom zostaną odrzucone.

SPF jest automatycznie włączony podczas rejestracji w usłudze EmailLabs.