Injected – Wiadomości zaaplikowane przez Ciebie do systemu EmailLabs.

Ok – Wiadomość została przyjęta przez serwer odbiorcy – wiadomość została dostarczona.

Miękkie odbicie (Soft Bounce) – Miękkie odbicie to informacja, która wskazuje na to, że wiadomość została czasowo wstrzymana z powodów takich jak: pełna skrzynka odbiorcza, serwer adresata jest wyłączony, lub wiadomość jest zbyt duża.

Twarde odbicie – (Hard Bounce) – Twarde odbicie to informacja, która wskazuje na to, że wiadomość nie została dostarczona z powodów takich jak: adres odbiorcy nie istnieje, nazwa domeny nie istnieje, lub odbiorca ma zablokowane dostarczanie wiadomości e-mail. Wszystkie adresy wykazujące twarde odbicie są automatycznie usuwane z listy odbiorców przez usługę EmailLabs.

Spam Bounce – Spam Bounce informuje o tym, że wiadomość została zakwalifikowana jako Spam.

Dropped – Wiadomość nie została wysłana przez system EmailLabs. Powodem jest wcześniejsze umieszczenie adresu na czarnej liście.

Deferred – Wysyłka została chwilowo wstrzymana po stronie serwisu EmailLabs.

Open – Wiadomość została otwarta przez użytkownika.

Track – Użytkownik kliknął w zamieszczony w wiadomości link.