Lokalny przekaźnik SMTP – zalety

Lokalne serwery pocztowe takie jak Postfix lub Sendmail to najbardziej niezawodny sposób na przekazywanie wiadomości e-mail do EmailLabs™. Konfigurując swoją aplikację, tak aby wysyłała e-maile przy użyciu smart hosta do EmailLabs™ wykorzystasz mechanizm kolejki, dzięki czemu uzyskasz wyższą stabilność i przepustowość. Dodatkowo przy nadmiernym obciążeniu lub po prostu podczas utraty połączenia pomiędzy serwerami EmailLabs™ a lokalnym serwerem, wysyłka zostanie wznowiona, gdy tylko będzie to możliwe.

Przy dużym ruchu lokalne przekaźniki są w stanie wykorzystać bardziej zaawansowane mechanizmy protokołu SMTP, takie jak „pipelining” oraz cache-owanie połączeń. Dzięki temu serwer pocztowy jest w stanie wysłać dużo więcej maili niż pojedyńczy skrypt zestawiający połączenie per wiadomość.

Konfiguracja serwera pocztowego

Konfiguracja dla Postfixa

Aby poprawnie skonfigurować serwer Postfix zaloguj się jako root lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su albo sudo, następnie w pliku konfiguracyjnym /etc/postfix/main.cf dodać następujący wpis:

Następnie należy utworzyć plik z hasłami zgodnie ze ścieżką którą podaliśmy w poprzednim wpisie:

W utworzonym pliku dodajemy:

Zapisujemy plik i dla bezpieczeństwa zmieniamy uprawnienia do pliku komendą:

Jeżeli nie masz zainstalowanej biblioteki libsasl2 (SASL), zainstaluj ją zanim uruchomisz ponownie postfixa

Na koniec należy uruchomić ponownie serwer postfix

Konfiguracja dla Sendmaila

Aby skonfigurować Sendmaila jako przekaźnik poczty zaloguj się jako root, lub uzyskaj uprawnienia roota używając komendy su lub sudo, następnie należy w pliku /etc/mail/access dodać następującą linijkę:

W kolejnym kroku należy skonfigurować Smart Hosta w pliku /etc/mail/sendmail.mc pod linijka #dnl define… należy dodać:

Następnie należy zaktualizować wprowadzone dane przejdź do folderu /etc/mail/ oraz wykonaj następujące polecenia:

Pamiętaj aby zrestartować serwer Sendmail

Konfiguracja dla Qmail

W pierwszej kolejności proszę upewnić się że serwer Qmail ma skonfigurowaną autoryzację SMTP.

Qmail nie posiada domyślnie skonfigurowanej autoryzacji SMTP

Informacja o tym jak skonfigurować autoryzację SMTP w Qmail znajdiesz pod adresem: http://www.fehcom.de/qmail/smtpauth.html##IMPLEMENTATION . Po ukończeniu poprzedniego kroku możemy przejść do ustawienia przekaźnika w pliku konfiguracyjnym /var/qmail/control/smtproutes należy dodać następującą linijkę

Pamiętaj aby (port) zastąpić jednym z obsługiwanych przez nas portów czyli: 25 albo 587 , (nazwa użytkownika) zastąp nazwą serwera smtp oraz (hasło) hasłem ustawionym podczas rejestracji lub ustawionym w panelu użytkownika w opcjach SMTP

Następnie zrestartuj Swoją usługę SMTP używając komendy:


 
Poznaj mocne strony EmailLabs