Konfiguracja wysyłki wiadomości e-mail za pomocą SMTP oraz API

W Emaillabs wyróżniamy dwa typy integracji – za pośrednictwem:

  • SMTP
  • API

Integracja SMTP

Integracja przez SMTP polega na połączeniu Twojego systemu wysyłkowego (np. Thunderbird, CRM, Baselinker, User itp.) z zewnętrznym serwerem pocztowym, obsługującym ruch wychodzący (SMTP), czyli Emaillabs.

Aby poprawnie skonfigurować wysyłkę wiadomości email przez EmailLabs , należy przypisać poniższe dane do ustawień serwera dla wiadomości wychodzących w Twoim systemie.

Przed przystąpieniem do integracji serwera upewnij się, że zautoryzowałeś domenę lub adres email w panelu Emaillabs: Panel>Administrator>Autoryzacja Nadawcy

Ustawienia wiadomości wychodzących (SMTP)

  • nazwa serwera:  smtp.emaillabs.net.pl
  • nazwa użytkownika:  1.nazwakonta.smtp
  • hasło: tworzenie hasła w Panelu EmailLabs: Panel Emaillabs>Konta SMTP>Aktywne Konta>Zmiana hasła
  • szyfrowanie: TLS/STARTTLS; port 587, 2525, 25
  • szyfrowanie: SSL; port: 465

Po każdej aktualizacji danych do integracji proszę odczekać do 10 minut aż zmiana rozpropaguje się w systemie.

Jeżeli pomimo poprawnego uzupełniania danych wiadomości nie wychodzą, należy zmienić port oraz/lub szyfrowanie.

Integracja API

Integracja po API wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej. Aby móc wysyłać za jego pośrednictwem, potrzebne jest stworzenie odpowiedniego skryptu, który pozwoli na wysyłkę wiadomości jak i na pobieranie danych.

W celu połączenia się z Emaillabs za pomocą API potrzebne są dwa klucze: AppKey i SecretKey. Aby je wygenerować przejdź do panelu Emaillabs – zakładce Administrator>API

Ważne: Klucz AppKey i SecretKey tworzone są per konto, a nie subkonto.

Pełna dokumentacja API >>>Sprawdź dokumentację API >>

Po prawidłowym zintegrowaniu Twojego systemu z Emaillabs, zadbaj o bezpieczeństwo wiadomości i uwierzytelnij wysyłkę >>> przekierowanie do instrukcji o SPF< DKIM DMARC