SMTP

SMTPSimple Mail Transfer Protocol, protokół komunikacyjny opisujący sposób przekazywania poczty elektronicznej.

Serwer SMTP – Serwer poczty wychodzącej. Maszyna, z której wysyłane są wiadomości e-mail.

Chmura obliczeniowa – umożliwia przeniesienie wszystkich świadczonych usług IT na serwer i umożliwienie dostępu przez komputery klienckie. Dzięki temu, użytkownik nie musi inwestować w infrastrukturę i kosztowne oprogramowanie.

DKIMDomainKeys Identified Mail, metoda łączenia domeny internetowej z wiadomością email, przez to pozwalająca organizacji brać odpowiedzialność za treść emaila. Sygnatura DKIM zabezpiecza przed podszywaniem się pod nadawcę z innych domen.

DMARC – technika podpisywania e-maili uwierzytelniająca nadawcę wiadomości poprzez odpowiednie skonfigurowanie zarówno domeny, jak i samej wiadomości e-mail. Więcej informacji na temat DMARC znajdziesz tutaj.

SPFSender Policy Framework, to zabezpieczenie serwerów poczty przychodzącej, przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych źródeł. SPF został stworzony aby ograniczyć ilość wiadomości spam. Więcej informacji na temat SPF znajdziesz tutaj.

IP – Unikalny adres nadawany interfejsowi sieciowemu lub grupie interfejsów.

IP dedykowane – Adres IP dedykowany dla jednego użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownik może samodzielnie dbać o reputację, nie obawiając się, że ktoś inny będzie miał na nią wpływ.

IP współdzielone – Adres IP, z którego korzysta wielu użytkowników i/lub organizacji. Reputacja jest sumą działań wszystkich użytkowników.

Link tracking – Link tracking pozwala Ci sprawdzić, kto kliknął w link zamieszczony w Twojej wiadomości email. Więcej informacji na temat śledzenia linków, znajdziesz tutaj.

Open tracking – Open tracking pozwala Ci sprawdzić, kto otworzył Twoją wiadomość email. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Whitelabel – to funkcja, która współpracuje z „unsubscribe”, link tracking i open tracking. Dzięki temu, wszystkie linki zawarte w Twojej wiadomości będą posiadały adres zawierający Twoją domenę. Ustrzeże Cię to przed blokadą wiadomości np. na Gmail. Aby dowiedzieć się, jak włączyć Whitelabel przeczytaj artykuł tutaj.

Tagi – Znaczniki tekstowe, stosowane do oznaczenia i wyróżnienia treści.
Przykład: Możesz oznaczyć wiadomości potwierdzające rejestrację użytkownika jako np. “rejestracja” i śledzić dostarczalność otagowanych wiadomości do użytkownika. Do każdej wiadomości możesz dodać nieograniczoną ilość tagów.
Więcej informacji na temat tagów, znajdziesz tutaj.

Email

Wiadomości transakcyjne – Wszystkie wiadomości obsługowe. Najczęściej automatycznie generowane przez systemy informatyczne mogące inicjować wysyłkę e-mail. Wiadomości transakcyjne są zazwyczaj oczekiwane przez adresata i powinny zostać dostarczone niezwłocznie po wykonaniu akcji przez użytkownika. Należą do nich min. potwierdzenia założenia konta, reset hasła, notyfikacje, informacje o zmianie statusu zamówienia, e-faktury, wiadomości obsługowe z biura obsługi klienta, itd.

Wiadomości komercyjne (marketingowe) – Wiadomości mające na celu promowanie usług i produktów. Są to najczęściej wiadomości wysyłane w dużych ilościach. Należą do nich min. newslettery, promocje, kupony, rabaty, oferty reklamowe, itd.

SPAM – Niechciane wiadomości e-mail. Aby wiadomość została zakwalifikowana jako spam, powinna spełnić 3 warunki:
– Treść wiadomości jest niezależna od tożsamości i potrzeb odbiorcy,
– Odbiorca nie wyraził zgody na otrzymanie wiadomości,
– Nadawca w skutek wysłania wiadomości może odnieść nieproporcjonalnie większą korzyść, niż odbiorca.

Pułapka SPAM – Skrzynka pocztowa stworzona przez providerów (Onet, Wp, Gmail itd.) w celu identyfikowania osób rozsyłających spam. Pułapka może być nowym kontem e-mail, lub adresem nieaktywnym przez ponad 12 miesięcy i przekwalifikowanym na pułapkę Spam. W celu uniknięcia pułapek, należy regularnie czyścić swoje listy mailingowe i nigdy nie kupować/ściągać adresów w sieci.

Czarna lista – Lista adresów IP i/lub domen, które zostały zidentyfikowane jako rozsyłające Spam. Obecność choćby na jednej z głównych czarnych list, może spowodować poważne problemy z dostarczalnością e-mail. W usłudze EmailLabs czarna lista, to zbiór adresów e-mail, do których zablokowano wysyłkę. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Statusy email

Injected – Wiadomości zaaplikowane przez Ciebie do systemu EmailLabs.

Ok – Wiadomość została przyjęta przez serwer odbiorcy – wiadomość została dostarczona.

Dropped – Wiadomość nie została wysłana przez system EmailLabs. Powodem jest wcześniejsze umieszczenie adresu na czarnej liście.

Softbounce (miękkie odbicie) – Informacja, która wskazuje na to, że wiadomość została czasowo wstrzymana z powodów takich jak: pełna skrzynka odbiorcza, serwer adresata jest wyłączony, lub wiadomość jest zbyt duża.

Hardbounce (twarde odbicie) – Informacja, która wskazuje na to, że wiadomość nie została dostarczona z powodów takich jak: adres odbiorcy nie istnieje, nazwa domeny nie istnieje, lub odbiorca ma zablokowane dostarczanie wiadomości e-mail. Wszystkie adresy wykazujące twarde odbicie są automatycznie usuwane z listy odbiorców przez usługę EmailLabs.

Spambounce – Informacja o tym, że wiadomość została zakwalifikowana jako Spam.

Deferred – Wysyłka została chwilowo wstrzymana po stronie serwisu EmailLabs.

Open – Użytkownik otworzył wiadomość.

Track – Użytkownik kliknął w zamieszczony w wiadomości link.

Poznaj mocne strony EmailLabs