W raportach, które są dostępne w panelu Emaillabs, spotkamy się z różnymi statusami wiadomości. Większa część z nich to statusy ostateczne/końcowe (OK, Softbounce, Spambounce, Hardbounce, Dropped) oraz takie, które mają wyłącznie charakter początkowy (Injected) lub tymczasowy (Deferred). Opis każdego z nich przedstawiamy poniżej:

  • Injected
  • OK
  • Softbounce
  • Spambounce
  • Hardbounce
  • Dropped
  • Deferred
  • Open
  • Track
  • Feedback

Injected – status początkowy nadawany wszystkim wiadomościom przekazanym z systemu klienta do Emaillabs. Oznacza on zatem liczbę  wiadomości jaką EmailLabs obsłużył w danym okresie. Na jego podstawie są chociażby rozliczane wysyłki klientów.

OK – oznacza, że wiadomość została dostarczona do serwera odbiorczego. Nie otrzymujemy jednak informacji zwrotnej  jak została ona zaklasyfikowana. Providerzy pocztowi nie udostępniają tego typu informacji osobie nie będącej właścicielem skrzynki. Wiadomość ze statusem OK może być zatem umieszczona w głównym folderze jak i również w jednej z pozostałych zakładek jak np. Oferty czy Newsletter.  

Softbounce (miękkie odbicie) – oznacza, że wiadomość nie została dostarczona do odbiorcy, ponieważ wystąpił tymczasowy problem z jej przyjęciem przez serwer odbiorczy. W tym wypadku najczęstszymi przyczynami odbić mogą być: przepełniona skrzynka odbiorcza, wyłączony (niedostępny) serwer adresata lub zbyt duży rozmiar  emaila.

Spambounce – to informacja dla nadawcy, że jego mail został odrzucony przez serwer odbiorczy ze względu na posiadanie cech charakterystycznych dla wiadomości niezamówionej (spam) a także jeżeli email zostanie uznany za potencjalnie niebezpieczny np. ze względu na zbyt duży załącznik czy podejrzenie o zawirusowanie itd. Odbiorca nie znajdzie go więc w zakładce Spam, ani w żadnym innym folderze na skrzynce.

Status Spambounce może zostać nadany w sytuacji kiedy wiadomość lub adres From są niepoprawnie technicznie przygotowane – brakuje wersji tekstowej czy domena nie posiada podstawowych uwierzytelnień.  Innymi czynnikami wpływającymi na odrzucenie mogą być m.in.: email zawiera zbyt dużo grafiki w stosunku do tekstu, używamy  słownictwa kojarzącego się z phishingiem lub spoofingiem (np. nachalnie nakłanianie do zakupu lub zalogowania do konta bankowego, uiszczenia opłaty, wzięcia kredytu), dodajemy załączniki, stosujemy w treści jak i temacie duże litery, podkreślenia, emotikony, kolorowe czcionki, nasza reputacja domeny i serwera jest osłabiona lub realizujemy nieregularne wysyłki.

Hardbounce (twarde odbicie) – oznacza, że wiadomość nie została dostarczona, ponieważ adres, na jaki została wysłana nie istnieje, jest niepoprawny, nieaktywny lub odbiorca ma permanentnie zablokowane dostarczanie emaili. Wszystkie adresy,  które otrzymały powyższy status, są zapisywane na wewnętrznej Czarnej Liście w panelu klienta i blokowane na poziomie systemu EmailLabs.

Dropped – status ten nadawany jest głównie w sytuacji , gdy adres email wcześniej otrzymał status hardbounce i znajduje się na Czarnej Liście. W innym przypadku dropped zwracany jest po przekroczeniu dziennego limitu wysyłkowego 100 lub 800 wiadomości w bezpłatnym pakiecie Startup.

Końcowe statusy wiadomości zalecamy sprawdzać w panelu Emaillabs w zakładce Raporty>Mail

Aby wyszukać wiadomość po konkretnym statusie należy przejść do zakładki Raporty>Raport aktywności

Deferred – jest to tzw. pośredni status wiadomości, który pojawia się gdy EmailLabs tymczasowo nie jest w stanie nawiązać połączenia z serwerem odbiorczym. Może być to spowodowane np. przekroczeniem limitów u danego providera czy naruszeniem wewnętrznej polityki antyspamowej. Wówczas wysyłka takiej wiadomości ponawiana jest przez kolejne 48 godzin, aż do momentu dostarczenia lub odrzucenia wiadomości (i nadania jej statusu ostatecznego).

Dodatkowe statusy wiadomości

Open –  jest informacją, że użytkownik otworzył wiadomość.W logach wiadomości zbierane są informacje na temat pierwszego (unikalnego) otwarcia.

Track –  oznacza, że odbiorca wiadomości kliknął w link zamieszczony w wiadomości email.W panelu w danych statystycznych na Dashboardzie wykazane jest tylko jedno, unikalne, kliknięcie. Natomiast w logach zbierane są informacje na temat kliknięcia w każdy link.

Feedback – Status ten oznacza, że odbiorca wiadomości oznaczył ją jako spam lub zgłosił wobec niej abuse. Emaillabs zbiera tego typu dane z takich serwisów jak: Yahoo, Hotmail, WP, O2 oraz AOL. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Raporty > Raport feedback loop (dostępne od pakietu PRO). Więcej informacji na temat statusów wiadomości znaleźć można w naszym artykule.